นโยบายความเป็นส่วนตัว

 ขอต้อนรับสู่ System Parts แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย System Parts.Co.,LTD และบริษัทในเครือ
    System Parts มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ “ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อและผู้ขายบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ System Parts ทั้งหมด ด้วยการที่เราเป็น ”ตัวกลาง” ในการค้าระหว่าง
ผู้ซื้อ(ผู้ใช้แพลตฟอร์ม) กับผู้ขาย(ร้านค้าที่ถูกคัดเลือก) โดยที่เราเน้นความสำคัญเเละปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถึงที่สุด โดยมีนโยบายข้อกำหนดที่เราสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจในการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเราได้รวบรวมนโยบายและข้อกำหนดรวมถึงความปลอดภัยสำหรับผู้ขาย(ร้านค้าที่ถูกคัดเลือก) มารวมไว้ในที่นี้ โดยเชื่อมโยงเข้ากับ 3 แอปพลิเคชั่น 

 1. System Parts
 2. System Partner
 3. System Delivery 

เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี

 ขอต้อนรับสู่ System Parts แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย System Parts.Co.,LTD และบริษัทในเครือ
    System Parts มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ “ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อและผู้ขายบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ System Parts ทั้งหมด ด้วยการที่เราเป็น ”ตัวกลาง” ในการค้าระหว่าง
ผู้ซื้อ(ผู้ใช้แพลตฟอร์ม) กับผู้ขาย(ร้านค้าที่ถูกคัดเลือก) โดยที่เราเน้นความสำคัญเเละปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถึงที่สุด โดยมีนโยบายข้อกำหนดที่เราสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจในการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและระบบขนส่ง ซึ่งเราได้รวบรวมนโยบายและข้อกำหนดรวมถึงความปลอดภัยสำหรับผู้ซื้อเเละผู้ขายมารวมไว้ในที่นี้

 

 1. “ข้อมูลร้านค้า” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าที่เท็จจริงใช้เป็นข้อมูลสำหรับระบุตัวตนของร้านค้านั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ โดยเราขอเรียกเก็บเอกสารสำคัญ (หนังสือรับรอง,ภพ20)
 2. ในการใช้บริการการลงทะเบียนเปิดร้านค้ากับเรา คุณได้รับทราบและตกลงในการยอมรับข้อปฏิบัติข้อกำหนดรวมถึงนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้โดยนอกเหนือภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายที่เราได้กำหนดในเชิงการประชาสัมพันธ์/marketing และงาน event ในอณาคตทั้งหมด

  3. นโยบายความเป็นส่วนตัวเเละข้อบังคับใช้อย่างละเอียด กล่าวในหัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่หน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น

  4. การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น System Parts ที่ให้ไว้กับเรา รวมถึงคำถาม รีวิว ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด จะกลายเป็นข้อมูลของทางบริษัท System Parts แต่เพียงผู้เดียวในเชิงการร่วมพัฒนา ร้านค้า สินค้า การบริการ รวมถึงแพลตฟอร์มของเราในอณาคต และจะไม่นำไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

  5. การลงข้อมูลสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการลงสินค้าหรือปรับเเก้ไขสินค้าในเว็ปไซต์ ท่านสามารถดำเนินการและขอสงวนสิทธิ์ภายใต้การดูแลโดยทีมงาน System Parts เป็นผู้พิจารณาและปรับปรุง ก่อนจะลงขายจริงเเต่เพียงผู้เดียว
  6. นโยบายนี้ใช้สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้บริการร่วมกับเรา นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในอณาคต


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลตามกฎหมาย

          เว็บไซต์นี้รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด เป็นของ บริษัท ซิสเท็ม พาร์ทส์จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564053469 จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 713/11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ contactus@dev-systempart.aquilastudio.nets.com โทรศัพท์ (+66) 0-2118-6342 รวมไปถึงบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “systemparts” หรือ “บริษัทฯ”) โดยการเยี่ยมชมและใช้งานหน้าเว็บไซต์ใด ๆ ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ มีลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรากฎอยู่ ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว บริษัทฯแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบกำกับภาษี ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและพนักงานปัจจุบันจากหลายเหตุผล วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

a การพัฒนาสินค้าและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

b วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย

c ปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการ รวมถึงการประเมินสถิติการเข้าเว็บไซต์ เช่น เวลาในการเยี่ยมชมร้านค้า ไม่ว่าท่านจะเคยเยี่ยมชมมาก่อนหรือไม่ รวมไปถึงสาขาที่ท่านเยี่ยมชม

d ทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้งานขึ้น และปรับเว็บไซต์และสินค้าให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของท่าน

e ทำการตลาดและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยบริษัทฯ

f ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านและจัดการบัญชีบริษัทฯของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ

g ส่งข้อมูลสินค้า หรือ ตัวอย่างสินค้าตามที่ท่านร้องขอ

h ตอบข้อเสนอแนะและข้อขัดข้องของท่าน

i พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตามข้อมูลและผลสำรวจทางการตลาด

j ให้ข้อมูลหรือประวัติใด ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

k แนะนำสินค้าและบริการ ที่บริษัทฯ เห็นว่าท่านอาจมีความสนใจ หรือ

l เพื่อเสนอให้คุณเข้าร่วมในการแข่งกันและรายการส่งเสริมการขาย

m        เพื่อการซื้อ-ขายสินค้า

n          เพื่อการขนส่งสินค้า

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          โดยปกติ บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกบริษัทฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง www.systemparts.app  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่เป็น

a ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยบริษัทฯ เพิ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย

b บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ส่งสินค้าหรือให้บริการคุณ เช่น การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุตามที่คุณสั่งซื้อจากเว็บไซต์

c ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่อำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล

d บุคคลภายนอกที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้แก่คุณ เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม

e บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ เช่น บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล หรือผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google

บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเหตุผลดังต่อไปนี้

f ตามเงื่อนไขในหัวข้อ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

g ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของท่าน

h เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์

i เพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของเว็บไซต์

j เพื่อการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกระทำผิดกฎหมาย

k เพื่อทำให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นภายในเขตอำนาจศาลที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่

          ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สัญญาที่มีกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะบังคับให้บุคคลภายนอกดังกล่าวกระทำการโดยระมัดระวังและโดยสุจริตในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

          ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง, การคัดสรร, การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

          ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย

 

นโยบายการโดนจำกัด/ปิดกั้นร้านค้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข หรือสั่งเพิกถอนการใดหรือทั้งหมดของสิทธิ์ของท่านที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้หมายถึงท่านยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพัน(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผูกพันการชำระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก ท่านยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใด ๆ หรือเลิกจ้าง หากท่านไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือไม่พอใจกับเงื่อนไขใด ๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง ท่านมีสิทธิที่จะหยุดการใช้งานเว็บไซต์ได้ทันที

 สำหรับร้านค้า : โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในกรณีที่สินค้าของท่านมีปัญหาในการใช้งานเกินกว่าที่สมควร หรือมีการจัดการร้านค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ทางเราได้ทำการแจ้งไว้

นโยบายการยกเลิกและคืนสินค้า

การยกเลิก

ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ System Parts (tel.0-2118-6342) เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล

ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ผู้ซื้อยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 3 วัน 

การสั่งซื้อซ้ำ

ในกรณีที่ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าซ้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของผู้ซื้อเอง หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ/เครือข่าย กรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อซ้ำให้แก่ผู้ซื้อ

การสั่งซื้อโดยฉ้อฉล

เรามีขั้นตอนที่จัดเตรียมไว้สำหรับตรวจหาสัญญาณการสั่งซื้อโดยฉ้อฉล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อฉล รวมทั้งสิทธิ์ในการปิดกั้นผู้ใช้/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจากการใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

 

 

 

การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและขาย ทางเราจึงอาจขอให้
ผู้ซื้อให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและความจริงแท้ของคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ขั้นตอนที่ระบุข้างต้นไม่เสร็จสิ้นภายใน 1 วันหลังจากที่สั่งซื้อ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของ
ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติตามวิจารณญาณของทางเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน
ทราบ

การคืนสินค้าที่ชำรุด หรือเสียหาย

ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าให้ทางเราได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวชำรุด หรือเสียหาย โดยต้องยื่นคำขอภายในระยะเวลาประกันของสินค้า โดยนับจากวันที่จัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ทางเราจะเป็นผู้พิจารณาคำขอของผู้ซื้อ ตอบรับคำขอของผู้ซื้อ และแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนสินค้าแก่ทาง System Parts  โดยในกรณีนี้ ผู้ซื้อสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:

 1. สินค้าที่ชำรุด หรือเสียหาย  เป็นสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ของเรา
 2. ผู้ซื้อต้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ และส่งรายละเอียดทางเว็บไซต์ โดยทางเราต้องได้รับเรื่องภายในระยะประกันสินค้าของร้านค้า นับจากวันที่จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และทางเราจะเป็นผู้พิจารณาการส่งคืนสินค้าของผู้ซื้อ
 3. ต้องส่งคืนสินค้าพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จ/ใบส่งของ
 4. สินค้าที่ชำรุด หรือ เสียหาย  ต้องอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยม (บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมแลวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน)
 5. ต้องส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางเราตอบรับคำขอคืนสินค้า
 6. ฝ่ายตรวจสอบของทาง System Parts จะทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวชำรุดหรือเสียหายจริงหรือไม่ โดยทางเราจะเป็นผู้พิจารณาสินค้าเบื้องต้น เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้ากับทางร้านค้าต่อไป

 

โดยค่าใช้จ่ายในการส่งเคลม ส่งคืนสินค้าของผู้ซื้อที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ทางร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยผู้ซื้อต้องทำการจัดส่งสินค้าด้วยขนส่งที่ทางเรากำหนดเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า จากยอดเงินของผู้ซื้อในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ระบุในข้างต้น

หลังจากตอบรับและยืนยันคำขอคืนสินค้าของผู้ซื้อแล้ว กรณีผู้ซื้ออยู่ในพื้นที่ให้บริการของทางเรา ทางเราจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ขนส่ง  ให้เดินทางไปรับสินค้านั้นๆ จากที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อนำสินค้าส่งคืนแก่ทางเรา ค่าขนส่งในการเดินทางไปรับสินค้าจะถูกหักจากยอดเงินของผู้ซื้อในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น กรณีเปลี่ยนสินค้า เมื่อทางเราทำการพิจารณาสินค้าแล้ว ทางร้านค้าจะต้องทำการจัดเตรียมสินค้าตัวใหม่ภายใน 3 วันทำการ หลังจากทางเราได้ตรวจสอบสินค้าว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางร้านค้ากำหนด

 

 

การส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง

หากสินค้าได้รับการจัดส่งไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ทางเราจะตอบรับคำขอของผู้ซื้อ และแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนสินค้าแก่ทางเรา โดยผู้ซื้อสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:

 1. สินค้าที่จัดส่งไม่ใช่สินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อ
 2. ต้องส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้องในสภาพยังไม่เปิดและไม่ผ่านการใช้งาน โดยที่บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน
 3. ต้องส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้องมายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางเราตอบรับคำขอคืนสินค้า
 4. ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง

โดยค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าของผู้ซื้อที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ทางร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยผู้ซื้อต้องทำการจัดส่งสินค้าด้วยขนส่งที่ทางเรากำหนดเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า จากยอดเงินของผู้ซื้อในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น

หลังจากทางเราตอบรับและยืนยันคำขอคืนสินค้าของผู้ซื้อแล้ว กรณีผู้ซื้ออยู่ในพื้นที่ให้บริการของทางเรา ทางเราจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ขนส่ง  ให้เดินทางไปรับสินค้านั้นๆ จากที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อนำสินค้าส่งคืนแก่เรา ค่าขนส่งในการเดินทางไปรับสินค้าจะถูกหักจากยอดเงินของผู้ซื้อในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น

การเคลมสินค้า

หากสินค้าเกิดปัญหาจากตัวสินค้าจริง (โดยที่เราตรวจสอบเเล้ว)

โดยเงื่อนไขดังนี้
1. สินค้าเสียหายจริงก่อนหรือหลังจากใช้งานโดยที่ผู้ขายได้มีการกำหนดข้อตกลงไว้ทุกประการแล้วอย่างชัดเจน

 1. มีระยะเวลารับประกันจากผู้ขายที่ชัดเจน
 2. สินค้าได้ถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ System Parts โดยละเอียดว่าเสียจริง


หลังจากที่เราได้ข้อมูลดังกล่าว ขั้นตอนการดำเนินการอยู่ภายใต้การขนส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

โดยค่าใช้จ่ายในการส่งเคลมสินค้าของผู้ซื้อที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ทางร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยที่ทางเราช่วยลดภาระเรื่องระยะทางของค่าขนส่งออกบางส่วนข้อควรทราบเพิ่มเติม

สิทธิ์ในการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

ผู้ซื้อต้องดูแลสินค้าอย่างเหมาะสมที่สุด และส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมโดยไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายใดๆ เพื่อความรวดเร็วกับผู้ขาย

ผู้ซื้อตกลงที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกขอคืนเงิน ทางเราจะส่งคืนเงินตามจำนวนทั้งหมดที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ โดยหักค่าขนส่งและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ซื้อ

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้

เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าสำหรับสินค้าส่งคืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าจากยอดเงินของผู้ซื้อในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การชำระเงิน

การชำระเงินค่าสินค้าแก่ร้านค้าทางเราใช้ตัวกลางในการจัดการธุรกรรมทางการเงินโดย chillpay เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ซื้อ และร้านค้า โดยค่าสินค้าจะเข้าสู่ระบบของร้านค้าหลังจากผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้า และร้านค้าจะสามารถถอนเงินออกจากระบบได้ภายใน 4-7 วัน ตามเงื่อนไขที่ทาง chillpay กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

การคิดค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นตามโครงสร้างที่เรากำหนดอย่างชัดเจน
1. ค่าธรรมเนียมสินค้าแต่ละหมวดหมู่
2. ค่าธรรมเนียมขนส่งด่วน
3. ค่าธรรมเนียมการชำระเเละถอนเงิน
4. ค่าโฆษณาตามแคมเปญที่กำหนด
*โดยที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


 

 

 

 

 

ข้อมูลตามกฎหมาย

เว็บไซต์นี้รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด เป็นของ บริษัท ซิสเท็ม พาร์ทส์จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564053469 จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 713/11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ contactus@dev-systempart.aquilastudio.net.com โทรศัพท์ (+66) 0-2118-6342 รวมไปถึงบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “systemparts” หรือ “บริษัทฯ”) โดยการเยี่ยมชมและใช้งานหน้าเว็บไซต์ใด ๆ ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ มีลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรากฎอยู่ ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว บริษัทฯแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบกำกับภาษี ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”)

          หากท่านต้องการยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ แก้ไข หรือ ลบส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการยกเลิก

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเท่านั้น โดยที่การจัดเก็บนี้อาจเกิดขึ้นในระหว่าง หรือ ก่อนที่ลูกค้าดำเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
 2. สร้างบัญชีฯ บนเว็บไซต์ของบริษัท
 3. สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
 4. ให้ข้อเสนอแนะ หรือ คำติชมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์
 5. เข้าร่วมในสื่อโซเชียลมิเดีย (Social Media) เช่น การเข้าร่วมผ่านเฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook page) และ/หรือ ช่องทางอื่นๆ
 6. เข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
 7. ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการขนส่ง (System Parts , System Partner , System Delivery)

          นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่บริษัทฯ ข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวกับท่านนั้นไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกจัดเก็บได้ บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และบริการออนไลน์อื่น ๆ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูล อันได้แก่ ไอพี แอดเดรส หรือ ประวัติการใช้อินเตอร์เน็ต, บราวเซอร์, ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์, ข้อมูลการซื้อสินค้า, ความชื่นชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า หรือ ความชื่นชอบ อันได้แก่ งานอดิเรก, ความสนใจ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น หากคุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ในกรณีนี้จะรวมถึงข้อมูลที่มาจากแหล่งการค้าอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ และ ตัวแทนจัดหาข้อมูลรวมถึง ข้อมูลจากบุคคลอื่นใด

ข้อกำหนดการใช้โปรแกรมคุกกี้

บริษัทฯ อาจใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล เช่น คุกกี้ บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ และเพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และวัดประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขาย

          โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

          เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจยินยอมให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเชิงวิเคราะห์ หรือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ดาวน์โหลดโปรแกรมคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของคุณ บุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ อาจใช้โปรแกรมคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆในการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกิจกรรมออนไลน์ขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทฯไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม โปรแกรมคุกกี้ดังกล่าว หรือ โปรแกรมอื่นๆที่บุคคลภายนอกใช้ และวิธีปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ไม่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงว่าข้อมูลและเอกสารที่ท่านหรือบุคคลอื่นที่กระทำการแทนท่านให้แก่บริษัท 

ถือเป็นการให้สิทธิ์แก่บริษัทอย่างไม่จำกัด และไม่อาจเพิกถอนได้ บริษัทมีสิทธิ์ในการแสดงข้อมูลในที่่สาธารณะ ส่งและเผยแพร่เอกสาร และท่านยังให้สิทธิ์แก่บริษัทในการใช้ความคิด หลักการ หรือประดิษฐ์กรรม ที่ท่านหรือตัวแทนของท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท อีกทั้งท่านยอมรับว่าบริษัทฯไม่ประสงค์จะให้ท่าน และท่านก็ตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ซึ่งอาจเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร กดขี่ หรือผิดกฎหมาย หรือข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลซึ่งมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและพนักงานปัจจุบันจากหลายเหตุผล วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. การพัฒนาสินค้าและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย
 3. ปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการ รวมถึงการประเมินสถิติการเข้าเว็บไซต์ เช่น เวลาในการเยี่ยมชมร้านค้า ไม่ว่าท่านจะเคยเยี่ยมชมมาก่อนหรือไม่ รวมไปถึงสาขาที่ท่านเยี่ยมชม
 4. ทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้งานขึ้น และปรับเว็บไซต์และสินค้าให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของท่าน
 5. ทำการตลาดและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยบริษัทฯ
 6. ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านและจัดการบัญชีบริษัทฯของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
 7. ส่งข้อมูลสินค้า หรือ ตัวอย่างสินค้าตามที่ท่านร้องขอ
 8. ตอบข้อเสนอแนะและข้อขัดข้องของท่าน
 9. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตามข้อมูลและผลสำรวจทางการตลาด
 10. ให้ข้อมูลหรือประวัติใด ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 11. แนะนำสินค้าและบริการ ที่บริษัทฯ เห็นว่าท่านอาจมีความสนใจ หรือ
 12. เพื่อเสนอให้คุณเข้าร่วมในการแข่งกันและรายการส่งเสริมการขาย
 13. เพื่อใช้สำหรับเข้ารับเเละจัดส่งสินค้า

          ในกรณีที่บริษัทฯเก็บข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นและจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวหากบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เว้นแต่บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          โดยปกติ บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกบริษัทฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง www.systemparts.app  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่เป็น

 1. ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยบริษัทฯ เพิ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย
 2. บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ส่งสินค้าหรือให้บริการคุณ เช่น การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุตามที่คุณสั่งซื้อจากเว็บไซต์
 3. ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่อำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล
 4. บุคคลภายนอกที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้แก่คุณ เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม
 5. บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ เช่น บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล หรือผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google

บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. ตามเงื่อนไขในหัวข้อ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของท่าน
 3. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์
 4. เพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของเว็บไซต์
 5. เพื่อการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกระทำผิดกฎหมาย
 6. เพื่อทำให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นภายในเขตอำนาจศาลที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่

          ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สัญญาที่มีกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะบังคับให้บุคคลภายนอกดังกล่าวกระทำการโดยระมัดระวังและโดยสุจริตในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการยกเลิก

ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึง เปลี่ยนแปลง และ ลบข้อมูลส่วนบุคคล ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ท่านสามารถทำได้โดยการ “ติดต่อเรา” และ อาจเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือ ลบ ข้อมูลบางส่วนของคุณโดยการไปที่ “บัญชีของฉัน” หากท่านไม่ต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทในเครือ หุ้นส่วนธุรกิจ หรือ บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกข้อมูลนั้น ๆ ออกโดยการส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “ติดต่อเรา ”

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไปหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยบริษัทฯกรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

          รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านบริษัทฯแก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่บริษัทฯท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อบริษัทฯ และเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน บริษัทฯ ขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (Log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

สิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์พร้อมวันที่กำกับไว้ในเว็บไซต์ บริษัทฯ แนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น

          การเข้าใช้เว็บไซต์และยอมรับในการบริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

สิทธิของบริษัทฯ

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัทฯและสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ บริษัทฯที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม โปรดติดต่อเรา